دفتر عملیاتی تبریز
کد نمایندگی : 21
آدرس وب سایت : www.butanerun.com
پست الکترونیک : info@butanerun.com
تلفن : 041-34249218
فاکس : 041-34249219
: آقای علیزاده
آدرس : جاده تبریز- آذرشهر- نرسیده به پمپ بنزین- کیلومتر یک پالایشگاه- جاده بوتان
موقعیت روی نقشه :